fassade Huckewitze

Fassade Fam. Pätzel &  Neubus in Borgsdorf

Fassaden Fam. Wendt

Fassade Frau Heckel Werder

Fassade Fam. Huckewitz in Potsdam

Fassade Fam. Pätzel &  Neubus in Borgsdorf

Fassade Fam. Wendt in Groß Kreutz

Fassade Frau Heckel in Werder